Foredrag

Jeg holder foredrag om mange forskellige emner. Bliv klog på alt fra Kongehuset, politik og Danmarkshistorie til dansk rock’n’ roll og pigtråd. Kontakt mig evt. for nærmere beskrivelse af indhold i foredragene.

De enkelte foredrag varer 2 x 50 minutter eller efter aftale

1. Fra rock ’n’ roll til pigtråd Læs mere her
2. Kim Larsen – Fra Gasolin’ til nationalskjald Læs mere her
3. Danske statsministre – som jeg mødte dem Læs mere her
4. Kongehusets moderne historie Læs mere her
5. Indvandringens Danmarkshistorie Læs mere her
6. Drømmen om Amerika – Dansk udvandringshistorie Læs mere her
7. Danskheden – i et historisk perspektiv Læs mere her
8. Danmark som slavenation – Dansk Vestindien Læs mere her
9. En tur op ad Strandvejen – set fra oven Læs mere her
10. Københavns historie – Udvalgte foredrag Læs mere her
11. To markante udenrigsministre – Erik Scavenius og Uffe Ellemann-Jensen Læs mere her
12. Jens Otto Krag og Helle Virkner Læs mere her
13. 30 års Danmarkshistorie set gennem TV-kameraet Læs mere her
14. Amerikanske præsidenter Læs mere her

Andre foredrag af historisk karakter eller om historiske personligheder efter aftale.

Foredrag fra rock'n'roll til pigtråd

1. Fra rock ‘n’ roll til pigtråd

I 1956 blev rock’n’roll lanceret her til lands. En forarget forældregeneration forsøgte at dæmme op for den tarvelige ”junglemusik” med velvillig assistance fra et håndfast politi og en nidkær Statsradiofoni. Ganske forgæves! Ungdommen tog hurtigt de nye rytmer til sig, og på få år blev rockmusikken det vigtigste udtryk i en egentlig ungdomskultur, hvad enten det kom til at hedde rock’n’roll, twist, beat eller pigtråd. Jeg giver et signalement af årene, af musikken og tegner et par miniportrætter af bl.a. Otto Brandenburg og sætter ungdomskulturen ind i et samtidshistorisk perspektiv.

Stort billede: Ib ’Rock’ Jensen ved ”Rock Battle”. KB-hallen 4.10.1956.

Foredrag fra rock'n'roll til pigtråd

Otto Brandenburg var Danmarks første (og største) teenageidol.

Foredrag fra rock'n'roll til pigtråd

Fuld udblæsning. Jam session i Gladsaxe Teen Club 1963.

Foredrag fra rock'n'roll til pigtråd

Peter Belli og Les Rivals. Egentlige popblade var et væsentligt element i pigtrådskulturen.

Foredrag Kim Larsen

2. Kim Larsen – fra Gasolin’ til Danmarks nationalskjald

Jeg tegner et portræt af Kim Larsen. Vi starter i Sofiegården på Christianshavn, hvor Kim boede i sluttresserne og var med til at grundlægge Gasolin’ i 1968. Orkesteret udviklede sig i det kommende tiår til at blive Danmarks største nogensinde. Da de stod på popularitetens tinder her til lands, forsøgte de at erobre USA i 1976. Det blev ved forsøget. Jeg var med i New York.

Vi ser naturligvis også nærmere på Kims solokarriere efter Gasolin’- tiden, og jeg kommer med et bud på, hvorfor han opnåede ikonstatus og blev hele Danmarks nationalskjald.

Foredrag Kim Larsen

Fest i Sofiegården. Kim kigger på fra sin lejlighed (indsat).

Foredrag Kim Larsen

Kim i front hos Gasolin’. Roskilde Festival 1974.

Foredrag Kim Larsen

Kim 1996.

Danske statsministre - som jeg mødte dem

3. Danske statsministre – som jeg mødte dem

Anker Jørgensen var den første. Herefter fulgte i en lind strøm mængder af interview med de følgende statsministre på TV 2. I 12 år lavede jeg det obligatoriske længere interview efter åbningstalen i Folketinget. Jeg fortæller om mine møder med bl.a. Anker Jørgensen, Poul Hartling, Poul Schlüter og Poul Nyrup og dem, der fulgte. Udover portrætter af landets førstemænd sætter jeg deres ledelse af landet ind i en samfundshistorisk sammenhæng krydret med selvoplevede anekdoter.

Danske statsministre - som jeg mødte dem

Jeg satte de dengang levende statsministre stævne på Marienborg. Fra venstre CHP, Poul Hartling, Poul Nyrup Rasmussen, Poul Schlüter og Anker Jørgensen. TV 2 grundlovsdag 1996.

Danske statsministre - som jeg mødte dem

Jeg snakkede med Anker Jørgensen om hans tid som statsminister. Kanal 2 1986.

Danske statsministre - som jeg mødte dem

Jeg var på besøg hos Poul Schlüter i hans sommerhus i Hornbæk til en sommersamtale. TV 2 1993.

Kongehusets moderne historie

4. Kongehusets moderne historie

Jeg har kommenteret bryllupper, runde fødselsdage, jubilæer, barnedåb, begravelser og statsbesøg i den kongelige familie gennem 15 år på TV. Dette foredrag handler om kongehusets moderne historie fra den første glücksborger satte sig på tronen i 1863 og frem.

Jeg tegner portrætter af ”hele Europas svigerfar” Christian IX, af Frederik VIII, Christian X, Frederik IX og dronning Margrethe. Kongehusets funktion i det danske samfund bliver sat ind i en samtidshistorisk sammenhæng, og foredraget krydres med anekdoter fra mange TV-transmissioner.

Foredrag - Kongehusets moderne historie

Arvefølgen var sikret langt ud i fremtiden. Fire generationer poserer foran fotografen i 1899. Christian IX holder nyfødt oldebarn (Frederik IX).

Kongehusets moderne historie

Frederik IX med sine tre døtre ca. 1951.

Foredrag - Kongehusets moderne historie

Prinsesse Margrethe blev forlovet i 1966.

Kongehusets moderne historie

Line Baun Danielsen og undertegnede kommenterer kronprins Frederiks bryllup i et interimistisk studie i bygningen overfor Vor Frue Kirke 14. maj 2004.

Kongehusets moderne historie

Mit kamera fangede gennem vinduet brudens ankomst til kirken.

Kongehusets moderne historie

Vi var henvist til at følge og kommentere selve vielsen via en monitor.

Foredrag Indvandringens Danmarkshistorie

5. Indvandringens Danmarkshistorie

Indvandring er et gammelt fænomen i vores historie. Flygtninge kom fordi de var politisk forfulgte eller var blevet drevet i landflygtighed på grund af deres religion. Andre blev inviterede, fordi de besad kompetencer som magthaverne efterlyste.

Allerede i 1521 inviterede Christian 2. således hollandske bønder til Store Magleby på Amager. Hollænderne havde ry for deres ekspertise, når det handlede om dyrkning af alskens former for grøntsager.

Hør bl.a. om hollænderne, huguenotterne, herrnhuterne, de russiske jøder og de polske roe-piger som et historisk perspektiv i den aktuelle indvandrerdebat.

Foredraget kan kombineres med foredraget om ”Drømmen om Amerika”.

Stort foto. Mange russiske jøder arbejdede som skræddere. København 1916.

Foredrag Indvandringens Danmarkshistorie

Hollænderne på Amager holdt i flere hundrede år fast i deres sprog, traditioner og påklædning. Store Magleby ca. år 1900.

Foredrag Indvandringens Danmarkshistorie

Kartoffeltyskerne opdyrkede en del af den jyske hede. 1911.

Foredrag Indvandringens Danmarkshistorie

Polske piger i roerne på Lolland ca. 1900.

Foredrag - Drømmen om Amerika

6. Drømmen om Amerika – dansk udvandringshistorie

I slutningen af 1800-tallet udvandrede mere end 250.000 danskere til Amerika. Det svarede til godt 10% af landets daværende befolkning.

Hvorfor drog de afsted? Hvem var de? Hvor i landet kom de fra? Hvordan kom de derover og hvordan gik det dem?

Jeg prøver at give nogle af svarene. Jeg har besøgt de danske ”kolonier” i Argentina, hvor mere end 2000 stadig kan tale dansk, selv om de fleste aldrig har været i Danmark! Et fascinerende kapitel i Danmarkshistorien giver en ekstra dimension til af den aktuelle indvandrings- og flygtningedebat.

Foredraget kan kombineres med foredraget ”Indvandringens Danmarkshistorie”.

Foredrag - Drømmen om Amerika

Afsked på Larsens Plads. Bedsteforældrene så aldrig deres børn og børnebørn igen. 1890.

Foredrag Indvandringens Danmarkshistorie

Frihedsgudinden symboliserede håbet om en bedre tilværelse.

Foredrag - Drømmen om Amerika

Mormonfamilie Utah 1868.

Argentina

12.000 danskere udvandrede til Argentina. Jeg besøgte nogle af efterkommerne i 2001. Se under TV.

Foredrag - Danskheden her og nu

7. Danskheden her og nu – i et historisk perspektiv

Hvad er det egentlig, der binder os sammen her til lands? Jeg prøver at give et signalement af danske værdier med et historisk tilbageblik til slutningen af 1700-tallet, hvor den danske nationalfølelse for alvor antog sin karakter. Indfødsretten, sproget, nationale symboler som Dannebrog, nationalsangen og guldhornene og ikke mindst fascinationen af den danske natur skabte en egentlig national identitet. Vi kommer også rundt om de folkelige bevægelser, den danske model og velfærdsstatens udvikling med henblik på spørgsmålet om danske værdier er under pres i dag.

Maleri: Københavnere søgte ud i bøgeskoven. Dansebakken ved Sorgenfri. Jens Juel 1800.

Foredrag - Danskheden her og nu

Børnene skulle lære at være danske. Dansk, kristendom og Danmarkshistorie var hovedfagene i skolestuen.

Foredrag - Danskheden her og nu

Fysikeren H.C.Ørsted opfandt omkring 2000 nye danske ord!

Foredrag - Danskheden her og nu

Gymnastikforeningen foran Drigstrup Forsamlingshus ca. 1910.

Foredrag - Danmark som slavenation

8. Danmark som slavenation – Dansk Vestindien

Det er et mørkt kapitel i vores fælles historie. Danmark som slavenation.

I 1672 annekterede Danmark øen Sct. Thomas i Caribien. Jeg gennemgår dansk kolonihistorie herfra med henblik på trekantshandelen, slaveriet på de vestindiske øer, øernes betydning for dansk økonomi og forfaldet i 1800-tallet indtil salget af øerne til USA i 1917.

Foredraget bliver suppleret med oplevelser og anekdoter fra mine besøg på De Vestindiske Øer.

Stort billede: Plantagen Prosperity. Sct. Croix.

Foredrag - Danmark som slavenation

Slaveskibet Fredensborg.

Foredrag - Danmark som slavenation

Slavemarked.

Foredrag - Danmark som slavenation

Plantagen Mary Fance. Sct. Croix.

Foredrag - Danmark som slavenation

Peter von Scholten.

Foredrag - En tur op ad Strandvejen

9. En tur op ad Strandvejen

Strandvejen er Danmarks kendeste vej. Engang en beskeden grusvej, der knyttede de fattige fiskerlejer langs Øresund sammen. Men med tiden fik landets rigeste borgere øje for den smukke natur langs kysten og opførte det ene prangende landsted efter det andet langs den gamle vej, der forbinder København og Helsingør.

Vi tager en tur op ad Strandvejen og besøger byer, seværdigheder, historiske lokaliteter og nogle af de imposante bygninger – set fra oven.

Stort foto: Nivåbugten.

Foredrag - En tur op ad Strandvejen

Strandvejen ved Charlottenlund.

Foredrag - En tur op ad Strandvejen

Klampenborg og Bellevue.

Foredrag - En tur op ad Strandvejen

Ved Vedbæk.

Foredrag - En tur op ad Strandvejen

Humlebæk Havn.

Foredrag - Københavns historie

10. Københavns historie

Jeg holder foredrag om mange aspekter ved Københavns Historie. Vælg selv vinklen. Den kunne være: De lange linjer fra 1100-tallet og frem, fokus på middelalderbyen, på enevældens by eller en tur i Christians IV’s fodspor eller historien om Københavns industrialisering.

Jeg kan også sætte fokus på enkelte bydele og deres historie: F. eks. Brokvarterene, Christianshavn eller Amager.

Foredragene suppleres med en mængde billeder bl.a. udvalgte luftfotos af en lang række lokaliteter og bygninger fra vores hovedstad.

Stort foto: Nyhavn.

Foredrag - Københavns historie

Middelalderbyen set fra havnen.

Foredrag - Københavns historie

Vor Frue Kirke og universitetet.

Foredrag - Københavns historie

Botanisk Have med Palmehuset.

Foredrag - Københavns historie

Kartoffelrækkerne flankerer Sortedamssøen.

Foredrag - to markante udenrigsministre

11. To markante udenrigsministre – Erik Scavenius og Uffe Ellemann-Jensen

De levede i hver sin tid, men kæmpede på hver sin måde for, hvad de opfattede som det bedste for Danmark.

Erik Scavenius er blevet kaldt for danmarkshistorien største statsmand, mens andre betegner ham som landsforræder. Han personificerede om nogen samarbejdspolitikken med tyskerne under besættelsen. Selv den dag i dag kan navnet Erik Scavenius sætte sindene i kog.

Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister i mere end 10 år. I Den Kolde Krigs sidste år måtte han inkassere adskillige næser for sin afstandtagen fra den såkaldte fodnotepolitik. I starten af 90’erne kæmpede han ufortrødent for et større dansk engagement i det europæiske samarbejde. Ikke altid med lige stort held. Jeg har lavet adskillige TV-interview med Uffe Ellemann og var studievært i hans legendariske ”sokkemøde” med Poul Nyrup Rasmussen.

Stort foto: Godsejeren Erik Scavenius var kun aktiv i politik under 1. og 2. verdenskrig.

Foredrag - to markante udenrigsministre

Erik Scavenius og Adolf Hitler ved underskrivelsen af antikominternpagten 1941.

Foredrag - to markante udenrigsministre

”If you can’t join them, beat them”. Uffe Ellemann 1992.

Foredrag - to markante udenrigsministre

Uffe Ellemanns berømte sokker.

Jens Otto Krag og Helle Virkner

12. Jens Otto Krag og Helle Virkner

Jeg tegner et portræt af Jens Otto Krag, der i almindelighed opfattes som en af det 20. århundredes mest betydningsfulde politikere. Han kan med rette betegnes som en statsmand.

Det er historien om manden, der om nogen kom til at tegne det moderne Danmark, hvor han havde afgørende indflydelse på velfærdsstatens opbygning og på Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde. Men også historien om en splittet person, hvis tilværelse endte trist.

Stort foto: Jens Otto og Helle. Sommeren 1968.

Foredrag - Jens Otto Krag

De afløste hinanden som socialdemokratiske statsministre. Fra venstre H.C.Hansen, Hans Hedtoft og Jens Otto Krag.

Foredrag - Jens Otto Krag

Krag på magtens tinde. Midt i 60’erne.

Foredrag - Jens Otto Krag

Dronning Margrethe blev udråbt som dronning af Krag. Christiansborg. 15.1.1972.

Foredrag - Jens Otto Krag

Jeg snakkede med Helle Virkner om hende og Jens Otto Krag i en sommersamtale optaget i Skiveren. ”Før og Nu”. Udsendt 1994.

Foredrag - 30 års danmarkshistorie

13. 30 års danmarkshistorie set gennem TV-kameraet – og spændende mennesker, som jeg mødte på min vej

Jeg har arbejdet som TV- og radiojournalist i mere end 30 år. Det er blevet til mere end 1000 udsendelser, hvor jeg har interviewet toppolitikere og en lang række andre personligheder, der har præget samfundsudviklingen i videste forstand siden 1980’erne.

Jeg giver mit bud på de store samfundsomvæltninger, vi har været vidne til i et samfundsfagligt og journalistisk perspektiv, krydret med en mængde anekdoter og miniportrætter af spændende personligheder, jeg mødte på min vej.

Stort foto: Jeg besøgte Lise Nørgaard. ”Før og Nu”. 1994.

Foredrag - 30 års danmarkshistorie

Jeg lavede den sidste tv-udsendelse med Dan Turéll kort før dennes død 1993.

Foredrag - 30 års danmarkshistorie

Jeg besøgte Helle Virkner i Skiveren 1994.

Foredrag - 30 års danmarkshistorie

Alex Brask Thomsen lancerede sit tilbud om at købe navnet Nørrebrogade for 250 millioner og omdøbe gaden efter sig selv! Monaco 1993.

Foredrag - Amerikanske præsidenter

14. Amerikanske præsidenter

USA’s præsident har verdens mest magtfulde embede. Jobbet er blevet bestridt af 46 mænd, siden George Washington som den første tiltrådte i 1789. Nogle havnede i embedet ved et tilfælde, for andre var posten det højeste mål for deres ambitioner. Nogle var duer andre høge, nogle ønskede at USA skulle være en global politisk spiller, andre gik ind for amerikansk isolation. Nogle var visionære statsmænd andre nulliteter, der for længst er glemt.

Jeg tegner miniportrætter af en håndfuld af de mest legendariske historiske præsidenter som Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt og Woodrow Wilson og af de fleste, der har bestridt jobbet efter 2. verdenskrig med henblik på deres betydning for den globale udvikling.

Stort foto: Abraham Lincoln.

Foredrag - Amerikanske præsidenter

Teddy Roosevelt

Foredrag - Amerikanske præsidenter

Harry S. Truman

Foredrag - Amerikanske præsidenter

John F. Kennedy

Foredrag - Amerikanske præsidenter

Ronald Reagan